บุญใหญ่เพิ่มวาสนา

บุญใหญ่เพิ่มวาสนา หนุนนำ…เสริมบารมี
บุญใหญ่เพิ่มวาสนา


เชื่อ!กันว่า หากได้ทำบุญปล่อยสัตว์…จะเป็นการซื้อชีวิต เกิดชาติหน้าฉันใดจะมีสุขภาพที่ดี อายุยืน หากปล่อยนกปล่อยปลา…จะช่วยให้พ้นเคราะห์ มีลูกหลานเต็มบ้าน

ครั้น…ทำบุญไหว้พระ ถวายพวงมาลัยดอกไม้ ธูปเทียนบูชา หากตายไปแล้วเกิดชาติหน้าฉันใดก็จักอุดมด้วยลาภยศ ชื่อเสียง

หากมีโอกาสได้ทำบุญ…สร้างโบสถ์ สร้างวิหารสืบต่อพระศาสนา กล่าวกันว่าเกิดชาติหน้าก็จะมีวาสนา บารมีมากมายเหลือคณา หรือ…ทำบุญสวดมนต์ ก็มีความเชื่อกันว่าจะทำให้มีสติปัญญาแหลมคม

บริจาคยา…สุขภาพจะแข็งแรง บริจาคหนังสือ …จะส่งผลหนุนนำทำให้อนาคตได้ดี มีการศึกษาสูงๆ หรือทำบุญน้ำมันตะเกียง…จะทำให้ชีวิตโชติช่วงชัชวาล เจริญรุ่งเรือง มีชื่อเสียงโด่งดังดั่งเปลวไฟ

หากคิดที่จะพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทาน เกิดชาติหน้าว่ากันว่าจะมีบารมีวาสนา มีชีวิตความเป็นอยู่สุขสมบูรณ์พร้อมสรรพ

หรือจะไป…ทำบุญ “ช่วยเด็กกำพร้า”…เด็กเร่ร่อน บุญหนักอย่างนี้ มีความเชื่อกันว่าเกิดชาติหน้าจะทำให้ชีวิตครอบครัวสมบูรณ์พร้อมสุข มีพ่อแม่อุ้มชู ครอบครัวอบอุ่นพร้อมหน้า

 

“บุญ” คือการกระทำดีตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ความเชื่อเกี่ยวกับบุญทำให้เราๆท่านๆทำบุญมากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับศรัทธาในหัวใจของผู้ใจบุญแต่ละคน

งานใหญ่…บุญมากอีกงานของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล “131 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ” 

การนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรสำหรับถวายพระธรรมกถึก จำนวน 13 ไตร และได้รับพระเมตตาจากพระเถรานุเถระในการจัดงาน อาทิ พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร พระเทพวิสุทธิดิลก วัดสามพระยา

เชื่อถือกันด้วยว่า…อานิสงส์แห่งการฟังเทศน์มหาชาติครบ 13 กัณฑ์ และดำเนินชีวิตตามหลักธรรม จะได้รับผลดีทั้งภพนี้และภพหน้ารายได้จากการจัดงานจะนำไปช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรอาพาธ

และ…ใน วันที่ 26 เมษายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช เวลา 10.00 น. มีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช พระบรมวงศานุวงศ์ และผู้มีคุณูปการต่อโรงพยาบาลศิริราช

ผู้มีจิตเมตตา ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมศรัทธาประกอบบุญสนับสนุนกำลังทรัพย์อันเป็นกุศล สมทบทุนช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรอาพาธ ให้พ้นทุกข์จากโรคภัย โดยสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ หรือบูชาธรรมได้ ดังนี้…#ด้วยตนเองที่งานการเงิน ฝ่ายการคลัง ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 2 รพ.ศิริราช

สรุป

ความเชื่อมันมีกันทุกคน อยู่ที่ว่าคุณจะเชื่อมากเชื่อน้อยแค่ไหน ถ้าคุณเชื่อคุณก็เคารพสิ่งที่ให้คุณมีโชคมีลาภต่อไป แต่ถ้าคุณไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้ ก็ไม่ควรไปลบหลู่กันนะครับ เพราะคุณอาจจะมีแต่เรื่องสิ่งไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณก็ได้ ด้วยความเคารพรักจาก ทีมงาน

ติดตามรับข่าวสารได้ที่ hanoyth.com
ติดต่อเซียนให้เลขได้ที่ @hanoy