โควิด-19 พบเพิ่มอีก5ราย

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. พร้อมด้วย นายแพทย์ ณรงค์ อภิกุลวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป และ นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุภาพที่10 แถลงความคืบหน้าของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

นายแพทย์ สุขุม แถลงว่า ล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่ เพิ่มขึ้นอีก 5 ราย เป็นการป่วยเป็นกลุ้ม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ รายที่ 71 และ 72 ที่ไปรับประทานอาหารร่วมกันกับกลุ่มของผู้ป่วย 11 ราย ที่ได้แถลงไปเมื่อวันที่ 12 มีนาคม กลุ่มที่ 2 มีจำนวน 3 ราย ผู้ป่วยรายที่ 73 เป็น หญิงไทย มีประวัติเดินทางไปทำศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีใต้ และกลับมาประเทศไทย หลังจากนั้นได้ไปกินเลี้ยงในสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนย่านหนึ่ง จึงมีผู้ติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมด้วย เป็นผู้ป่วยรายที่ 74 น้องชาย ที่พักอาศัยในบ้านเดียวกัน และผู้ป่วยรายที่ 75 เพื่อนสนิท สรุปขณะนี้ ประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสม 75 ราย รักษาหายแล้ว 35 ราย อยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 39 ราย เสียชีวิต 1 ราย

 

ด้าน นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า สถานการณ์ทั่วโลก 132,983 ราย เสียชีวิต 4,946 ราย ประเทศจีนพบผู้ป่วยใหม่เพิ่มเพียง 6 ราย และอาจจะนำออกจากการเป็นพื้นที่ระบาดของโรค ส่วนประเทศไทยมีการคัดกรองทั้งหมด 5,130,143 ราย